top of page

Bildiri Konuları


Kongremize tüm disiplinlerde yazılmış özgün akademik çalışmaların başvuruları kabul edilmektedir. Oturumlar disiplin ve konu esaslı yapılacaktır

Sosyal ve Beşeri Bilimler
Eğitim Bilimleri
İİBF
Güzel Sanatlar
Sağlık Bilimleri
Fizik-Kimya-Biyoloji
Veteriner ve Tarım Bilimi
Spor Bilimi
İş Sağlığı ve Güvenliği
Mühendislik ve Matematik

bottom of page