Bildiri Konuları


Kongremize tüm disiplinlerde yazılmış özgün akademik çalışmaların başvuruları kabul edilmektedir. Oturumlar disiplin ve konu esaslı yapılacaktır

Sosyal ve Beşeri Bilimler
Eğitim Bilimleri
İİBF
Güzel Sanatlar
Sağlık Bilimleri
Fizik-Kimya-Biyoloji
Veteriner ve Tarım Bilimi
Spor Bilimi
İş Sağlığı ve Güvenliği
Mühendislik ve Matematik